אודות הפילוסופיה ועקרונות שיטת הקורס נוכחות כובשת

בתיה בנדל מעניקה את ספרה לראש עיריית כפר סבא